Tréninky | Informace pro rodiče | Přihláška

Oddil Judo BeF Home Blansko

Kontakt:
pan Klíma, tel. 737 273 487


Cvičí u nás nejen chlapci, ale i děvčata ve věku od šesti roků, horní hranice není stanovena, protože judu se člověk může věnovat celý život. Mimo tréninků a závodů pořádáme každý rok také letní tábory a soustředění. V našem oddíle jsou nejen úspěšní judisté (za dobu naší existence jsme vychovali několik mistrů České republiky), ale také špičkoví trenéři, rozhodčí a funkcionáři Českého svazu juda. V současnosti trénujeme v prostorách DDM na Sladkovského 2a (dřevěná budova vedle hřiště ZŠ TGM). Bohužel budeme muset brzy tuto budovu opustit a proto již nyní hledáme náhradu. Pokud by někdo ze čtenářů věděl o prostorách s rozměry alespoň 10x10 metrů, budeme velmi rádi pokud se nám ozve na výše uvedený kontakt. Zde také všichni zájemci o tento sport získají podrobnější informace nejen o oddílu Bef Home Blansko, ale také o judu obecně.


Na fotografii je zakladatel juda pan Jigoro Kano.