Sponzoři

Jako sponzorům Vám nabízíme možnost prezentace na našich webových stránkách a také turnajích, které pořádáme. Dle výše finančního příspěvku lze samozřejmě individuálně dohodnout speciální podmínky.
S případnými dotazy se můžete obrátit přímo na telefon 737 273 487, či e-mail klima@enbra.cz.O hodnotu finančního daru věnovaného občanskému sdružení lze snížit základ daně dle Zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. následujícím způsobem:
- Fyzické osoby mohou dle §15 odst. 1 snížit svůj daňový základ o hodnotu darů, jestliže úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% jejich základu daně anebo činí alespoň částku 1000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně.
- Právnické osoby mohou dle §20 odst. 8 snížit svůj daňový základ o hodnotu darů, jestliže úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne částku 2000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 5% ze základu daně.